Özgeçmiş


Dr. Varteni Hilda Çerçi Özkan

1974’de Malatya’da doğdu. İlk öğretimimi İstanbul - Büyükçekmece İlkokulunda tamamladı. Büyükçekmece Lisesi’nden birincilikle mezun oldu.

1991 yılı ÖYS sınavı ile, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandı.

1997 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1998 yılında, Nisan TUS. sınavı ile ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisas yapmaya hak kazandı.

30/4/2003 tarihinde çalıştığı kürsüde düzenlenen uzmanlık sınavı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmaya hak kazandı.

2003 yılından bu yana VKV Amerikan Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Kliniğinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktadır.

2003 yılından bu yana VKV Amerikan Hastanesi doğum öncesi eğitim programında bebek beslenmesi- emzirme eğitimi vermektedir.

Yabancı dili İngilizce’dir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Üye Olduğu Kuruluşlar:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Sosyal Pediatri Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Amerikan Pediatri Akademisi

Yayınlar:

 • Alkan-Bozkaya T1, Türkoğlu H, Akçevin A, Paker T, Ozkan Çerçi H, Dindar A, Ersoy C, Bayer V, Aşkin D, Undar A. Cardiac Surgery of Premature and Low Birthweight Newborns: Is a Change of Fate Possible? Article in Artificial Organs 34(11):891-7 · November 2010 
 • Egemen Eroğlu, Okan Bastian, Hilda C Ozkan, Ayla K Goksel, Buried Penis After Newborn Circumcision The Journal of urology 181(4):1841-3 · March 2009 
 • E Eroğlu, S Balcı, HC Özkan, Ö Yörükalp, AK Göksel, G Şarman, P Dayanıklı, Does circumcision increase neonatal jaundice? Acta Paediatr. 2008 Sep;97(9):1192-3, Cited by: 2
 • Eroğlu E, Dayanıklı P, Sarman G, Yörükalp ÖE, Çerçi Özkan H: Gomco klempi ile yenidoğan sünneti. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2005, 19: 31-34, 200
 • Erkan T, Cam H, Cerci Ozkan H, Kıray H. Clinical spectrum of acute abdominal pain in Turkish Pediatric patients: A prospective study. Pediatrics International 2004; 46: 325-329
 • Cerci Ozkan H, Kasapcopur O, Tuysuz B. Lineer scleroderma En Coup de Sabre and brain calcification: Is there a pathogenic relationship? The Journal of Rheumatology 2003;
 • Çerçi Özkan H, Çam H, Kasapçopur Ö, Taştan Y. Çocuklarda belirgin eritrosit sedimentasyon hızı yüksekliği ile ilişkili hastalıklar. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38: 25 - 31.
 • Erkan T, Çullu F, Kutlu T, Çerçi Özkan H, Kıray E, Tümay G. T, Kronik karaciğer hastalarında hepatit A aşısı yapılmalı mı? Cerrahpaşa Journal of Medicine 2003;34:7-9
 • Çerçi Özkan H, Yalçınkaya C, Tüysüz B, Arısoy N. Epilepsi ile ortaya çıkan bir lineer skleroderma (en coup de sabre) olgusu. Türk Pediatri Arşivi. 2003; 38: 167-170
 • Çam H, Kıray E, Taştan Y, Çerçi Özkan H. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Servisinde izlenen zehirlenme olguları. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38: 233-239.
 • Çam H, Çerçi Özkan H. Eritrosit sedimentasyon hızı. Türk Pediatri Arşivi 2002; 37:194– 200.

Sözlü Bildiri:

 • Çerçi Özkan H. Transportta işler iyi giderse- ya da kötü giderse? Yaşanmış vakalar. Yenidoğan transportunda temel ilkeler ve bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım semineri. 19 Ekim 2007. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
 • Erkan T, Çam H, Çerçi Özkan H, Kıray H, Kutlu T, Taştan Y, Çullu F. Akut karın ağrısı ile çocuk acil birime başvuran hastaların klinik dağılımı: Preliminer bir çalışma. ( 38. Türk Pediatri Kongresi)

Posterler:

 • Çerçi Özkan H, Dayanıklı P, Şarman G, Yörükalp Ö, Balcı S. Bebek dostu bir hastanede anne sütü ile beslenme oranları ve anne sütü ile beslenme süresini etkileyen faktörler. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006.
 • Şarman G, yörükalp Ö, Çerçi Özkan H, Dayanıklı P. Hindmilk feeding in very low birth weight infants and its effect on growth parameters. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies and XIIth national Congress of Neonatology. September 3-6, 2003, Istanbul, Turkey
 • Eroğlu E, Dayanıklı P, Sarman G, Yörükalp ÖE, Çerçi Özkan H: Newborn circumcision using a Gomco Clamp. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies and XIIth national Congress of Neonatology. September 3-6, 2003, Istanbul, Turkey
 • Erkan T, Çam H, Çerçi Özkan H, Kıray E, Kutlu T, Taştan Y, Çullu F. Akut karın ağrısı ile çocuk acil birime başvuran hastaların klinik dağılımı. (5. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi)
 • Çam H, Kıray E, Taştan Y, Çerçi Özkan H. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Servisinde izlenen akut entoksikasyon olguları. 39. (Türk Pediatri Kongresi)

Kitap:

 • Pediatri - Tıp Fakültesi Pediatri Stajları, Uzmanlık, TUS, Y.D.U.S, Başasistanlık ve Doçentlik Sınavlardan Önce Son Tekrar İçin Yazar: Kolektif Katkıda Bulunan: Cengiz Tepe Editör: Sinan Mahir Kayıran, Yayınevi : Selen Yayınevi